•     

 • Privacybeleid

 • In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Becker Druk- en Vacuümpompen B.V. (hierna: Becker DVP) omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringswet UAVG.

  1. Toepasselijkheid

  Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, gebruikers van onze website en eventuele derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook wanneer er een offerte wordt opgevraagd is deze privacyverklaring van toepassing.

  2. Gegevensverwerking

  Becker DVP gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt deze enkel wanneer dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. De verwerkte gegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is.

  De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Becker DVP verwerkt voor het uitvoeren van de door u gegeven opdracht. Ook verwerkt Becker DVP persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen en eventueel voor de doelen waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de aanmelding voor een nieuwsbrief.

  De volgende persoonsgegevens kunnen door Becker DVP worden verwerkt:
  – Naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummer(s), bezorgadressen;
  – Rekening- en bankgegevens;
  – Klantnummer, ordernummer(s)
  – Gegevens over artikelen;
  – Eventuele andere door u verstrekte gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

  3. Delen van gegevens

  In een aantal gevallen zullen wij voor een goede uitvoering van de overeenkomst uw persoonsgegevens moeten delen met derden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de door u gekochte producten geleverd moeten worden. Wij zullen dan de naam- en adresgegevens moeten doorgeven aan de bezorgdienst. Het delen van persoonsgegevens aan derden vindt enkel plaats wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en verstrekken enkel de gegevens die voor het doel noodzakelijk zijn.

  Indien u toestemming hebt gegeven om onze mailing te ontvangen wordt uw e-mailadres verstrekt aan een derde partij die namens Becker DVP de mailinglist verzendt. lndien u de gegeven toestemming wilt intrekken kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te zenden naar info@beckerdvp.nl.

  4. Beveiliging

  Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens op een goede manier, volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, zijn beveiligd.

  Dit geldt ook voor het gebruik van serverdiensten waar wij gebruik van maken. Wij dragen er zorg voor dat dergelijke partijen voldoende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om alle data te beveiligen.

  5. Bewaartermijnen

  Becker DVP bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en UAVG en de specifieke wettelijke bewaartermijnen.

  6. Cookies

  Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies. Met onze functionele cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy- vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

  De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen.

  7. Uw rechten

  Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. U kunt zich dan wenden tot onze administratie die per post bereikbaar is via Postbus 573, 8440 AN te Heerenveen, telefonisch op 0513 – 651800 en per e-mail via info@beckerdvp.nl.

  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring dan kunt u gerust contact met ons opnemen.