•     

 • Variair

 • Van de kenlijn naar het kenveld

  Variabele prestatieprofielen door automatische aanpassing van de behoeften

  Revolutionaire ontwikkelingen overschrijden grenzen. Nieuwe standpunten werpen een nieuw licht op traditionele inzichten. Met VARIAIR wordt een pomp volledig nieuw waargenomen en komen nieuwe aspecten aan het licht van tot nu toe onbekende kwaliteitsfactoren. Vergeet alles wat u tot nu toe over pompen wist.

  Tot nu toe konden pompen duidelijk aan de hand van hun prestatieparameters worden ingedeeld. VARIAIR dringt door in een nieuwe dimensie! Zo kunnen bepaalde prestatieparameters bewust worden gewijzigd of absoluut constant worden gehouden. Aan de andere kant wordt de automatische luchtverzorging geregeld volgens het door de aangesloten verbruiker vereiste vermogen - afhankelijk van gebruiksdoeleinde en daadwerkelijke luchtbehoefte.

  Zo ontstaan kenvlakken die ten behoeve van volumestroom en drukverschil maximale variabiliteit en zo groot mogelijke gebruiksbreedte garanderen.

  Steeds wordt aan elke verbruiker exact de lucht ter beschikking gesteld die voor een werkimpuls effectief nodig is - niet meer, maar ook niet minder. Deze automatische behoeftenaanpassing biedt nieuwe perspectieven voor

  • een groot toepassingsspectrum
  • hoge, optimale gebruikseffectiviteit
  • variabele systeemconfiguraties.

  Door de elektronische vermogensregeling wordt het verbruik in fracties van seconden traploos en continu aangepast binnen een geprogrammeerde „vermogenscorridor“.

  Geheel volgens het motto „time is money“ wint u met onze VARIAIR technologie tijd en wordt de installatieoutput enorm verhoogd. Voor de klanten betekent dit:

  • hogere machine-efficiëntie
  • effectieve energiekostendaling
  • maximale installatiebeschikbaarheid
  • minder uitschot.

  Met VARIAIR systemen kunnen bij gedefinieerde druk- en vacuümprocessen de inrichttijden radicaal worden verkort. Tot nu tot zeer sterk op ervaringswaarden gebaseerde en tijdrovende luchtinstellingen, bijvoorbeeld bij opdrachtwijzigingen, zijn niet meer nodig. Hiervoor zijn in de geïntegreerde databank reproduceerbare geoptimaliseerde luchtgegevens opgeslagen die te allen tijde met één druk op de knop kunnen worden opgeroepen.

  Bovendien kunnen met interfaces netwerken tot stand worden gebracht. Hierdoor staan u flexibele toepassingsmogelijkheden voor VARIAIR ter beschikking:

  • Afzonderlijke apparaten
  • Systemen
  • Pompinrichtingen
  • Centrale installaties

  Sinds decennia maken van lucht een vermogen. VARIAIR voor talrijke toepassingsbereiken, waarbij een solide luchtverzorging een belangrijke productiefactor is.